google4cddf587cbc2f157.html

Omega

OMEGA AKADEMIE
omegacvo@gmail.com
042 288 0071 / 074 887 0521
Go to content

Main menu:

Wat bied Omega Akademie?

• Christelike ingesteldheid
• Gesaghebbende leerinhoude en erkende kwalifikasie
• Gebalanseerde buitemuurse aktiwiteite
• Behoudende waardes
• Toegewyde, gekwalifiseerde onderwysers
• Entoesiastiese ouerbetrokkenheid


CVO Omega Akademie vind ons bestaansreg in ons verhouding met die lewende, drie-enige God. Dit vind beslag in ons kurrikulum sowel as in ons onderlinge verhoudings met mekaar en die gemeenskap waarvan ons deel is.

Ons doel is om gebalanseerde jongmense met ‘n gesonde werksetiek die lewe in te stuur. Daarvoor loop toegewyde, gekwalifiseerde onderwysers daagliks die ekstra myl en vat hierin hande met ‘n betrokke ouer- gemeenskap wat erns maak met hulle doopbelofte.

Back to content | Back to main menu