OMEGA AKADEMIE

Posbus 56
Kareedouw
6400
APK-terrein
Roete 62
Kareedouw

Tel: 042 288 0071
Faks:086 403 1457

Tuisblad             Keuring            Akademie            Buitemuurs          Personeel            Kontak            BCVO


 Klik hier 
om ons prospektus
af te laai.


Op 15 Maart 1989 is die raad vir Christelik-Volkseie Onderwys gestig. Na baie werk is die CVO-grondslagdokument aan die Superintendent-Generaal van Onderwys voorgelÍ en is daar op 12 November 1990 amptelik erkenning aan die CVO-Beweging gegee.

Sedert Januarie 1991 is met skoolstigtings begin. Teen 1998 was daar reeds sowat 40 CVO-skole dwarsoor ons land. Stigting van CVO-skole gaan steeds landswyd voort.

Die BCVO koŲrdineer die onderlinge skakel tussen CVO-skole en pak gemeenskaplike projekte aan. Voorbeelde van hierdie projekte wat reeds met groot sukses deurgevoer is, is die nasionale koorkompetisies, kultuuraande, kunswedstryde, nasionale CVO-atletiekdae, streeksatletiekbyeenkomste, winterskole, leier-identifiseringskampe en leier-ontwikkelingskampe.

Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys (BCVO) ontwikkel vakfilosofieŽ en kurrikulums. Ons graad 12-kandidate skryf die IEB (Independent Examination Board) in Afrikaans, wat ten volle by UMALUSI geakkrediteer is.

Die BCVO reŽl en organiseer ook jaarliks Personeelberade, Winterskole en ander opleidingsgeleenthede.

      Klik hier vir die BCVO se amptelike webwerf ->

Tuisblad             Keuring            Akademie            Buitemuurs          Personeel            Kontak            BCVO
Kopiereg op die inhoud van hierdie webwerf behoort aan Omega Akademie.
Webontwerp deur Gypsy Produksies